Menu
نویسنده مطلب : همایون

مطلب مورد بحث:

ساختار یک متن غیر داستانی چگونه شکل می‌گیرد؟


برای تمرین این درس مقاله چگونه فلان چیز رو یاد بگیرم  از کتاب لینوکس و زندگی جادی رو انتخاب می کنم

با دیدن عنوان چگونه فلان چیز رو یاد بگیرم حس کردم که با نوشته ای از جنس ترتیب و تقدم و تاخر روبرو هستم اما با مطالعه کامل به نظرم جادی در بخش اول متن ابتدا به تفاوت بین دو جمله چگونه X رو یاد بگیرم؟ و من می خوام X باشم پرداخته که میشه گفت در این بخش از ابزارهای مقایسه و مشکل و راهکار کمک گرفته بعد با معرفی چهار روش یادگیری شاید بشه گفت از المان تقدم و تاخر استفاده کرده و در ادامه هم از تجربه های خودش برای یادگیری گفته که می شه گفت در این بخش از متن از ابزار شرح و فهرست و توصیف استفاده کرده است.