Menu
نویسنده مطلب : آزاده ناصرهلالی

مطلب مورد بحث:

روانشناسی پول و تمایل به نگهداری پول


سلام
نمره من ۱۴ بود. برای خودم جالب بود، چون فکر میکردم تمایلم به پس انداز بیشتر باشه.
درآمد این روزهای من از یک شغل شخصی هست، برای همین بیشتر از کاهش هزینه، به افزایش درآمد فکر میکنم و اتفاقاً نتایج خوبی هم گرفتم. بهم انگیزه میده که کیفیت کارم رو بهتر کنم و به فکر تولید چیزی باشم که همه بتونن ازش بهره مند بشن.