Menu
نویسنده مطلب : رضا

مطلب مورد بحث:

رویدادهای اطراف ما، چگونه الگوهای ذهنی و مدل ذهنی ما را می‌سازند؟


با سلام

تمرین ۲: اینقدر ادمهای پرحرف و کم عمل دیدم که ابن الگو تو ذهنم شکل گرفته اگه یکی بیاید و پرحرفی کنه می گم اینم یه عالم بی عمل دیگه است.

تمرین ۳: یاهو

الف. درآمد اصلی یاهو از کجاست؟

ب. کدام سرویس این مجموعه طرفدار بیشتری دارد؟

ج. آیا ایمیل های ارسالی با این سرویس از امنیت بالای برخوردار است؟

د. چه خدمات جدیدی به خدمات فعلی اضافه خواهد شد؟

تمرین ۴: بی نظمی

این مدل ذهنی یکی از دوستانم در مورد منه البته با مطالعه این درس حالا می تونم این کلمه رو تحلیل کنم

ما تقریبا ۱۵ ساله که با هم دوست هستیم در گذشته من به زمان قرار ها خیلی حساس نبودم و بعضی وقتا دیر به قرار می رسیدم (رویداد) و هر دفعه بهانه ای داشتم برای دیر آمدنم این قضیه باعث شده که دوستم تو رابطه نسبت به من این (ایجاد الگو) مدلی ذهنی رو داشته باشه.

برقرار باشید