Menu
نویسنده مطلب : بهمن محمدی

مطلب مورد بحث:

همیشه نمی‌توان از مطالعات آماری، نظریه های علمی استخراج کرد


درود وخدا قوت

(۱) یک مثال از رابطه‌ی علت و معلول، و یک مثال از رابطه‌ی همبستگی بیان کنید.
علت و معلول: افزایش قیمت مسکن باعث حاشیه نشینی مردم فقیر میشود.
علت و معلول : افزایش مبالغ رهن و اجاره باعث تنش و خشونت بیشتر میشود.

رابطه همبستگی :  بین افزایش تنش و درگیری های خیابانی و حاشیه نشینی همبستگی وجود دارد.

(۲) آیا تحقیق یا باور و دیدگاهی را در ذهن دارید که احساس کنید در آن «واقعیت آماری» به عنوان «نظریه‌ی علمی» در نظر گرفته شده باشد؟

باور غلط: قیمت مسکن هر پنج سال یکبار افزایش پیدا میکنه.

واقعیت این است که پول های سرگردان و افزایش نقدینگی، چاپ پول و جبران کسری بودجه ها، نرخ سود سپرده های بانکی، دلال بازی، مطلوبیت نداشتن بازارهای دیگر و… عامل افزایش قیمت مسکن هست.