Menu
نویسنده مطلب : محمدعلی راستین

مطلب مورد بحث:

روشهای نادرست متمم خوانی!


با سلام

گاهی اوقات دچار مطالعه انفعالی می شوم در این موارد معمولا به آخرین قسمتی که با توجه خوانده بودم بر می گردم. سعی می کنم از این پس هنگام مطالعه یادداشت برداری داشته باشم.

نکته جالبی که در قسمت “دور شدن ازفضای تعاملی” برای من وجود داشت، این بود که با کامنت گذاشتن زیر مطالب (یا همان تعامل داشتن) به یادگیری خودم کمک می کنم و هدف از آن الزاما نوشتن یک مطلب جدید نیست.

با تشکر