Menu
نویسنده مطلب : آرمین

مطلب مورد بحث:

تفاوت سکون و رکود


از واژه سکون نهایتاً در کلمه سکونت استفاده کردم و هیچگاه به ظرافت معنایی سکون و رکود آنگونه که شما در این مطلب آورده اید نیاندیشیده ام

رکود  از جنس مرگ است.می ماند و گند میگیرد.چه بسا محیط اطراف را نیز به گند بکشد.

سکون مانند دونده دو میدانی یا سرعت است.پاهایش را تکیه داده,خیز برداشته تا شروع کند.استارت بزند و به هدف برسد.حرکت در پس سکون خواهد آمد.

سعی کنیم درزندگی ,حتی در کهنسالی(اگر شانس رسیدن به آن را داشتیم)هم دچاررکود نشویم..نه,سعی نه,دقت کنیم تا دچار نشویم..برنامه ریزی کنیم تا دچار رکود نشویم.رکود انتخاب کردنی نیست.در نتیجه است.دچار میشوی و بعد میفهمی..اگر بفهمی.