Menu
نویسنده مطلب : کریم

مطلب مورد بحث:

فوبیای تصمیم گیری | ریشه تردید در تصمیم گیری


به نظر من مشخص نبود سلسه مراتب ارزش های فرد هم یک عامل مهم در فوبیای تصمیم گیری و اهمال کاری در انتخاب است.

مثلا کسی که سلسه مراتب ارزش هایش را مرتب نکرده و نمی داند که اولویت ۵سال اینده ی وی مدرک دکتری است یا کار کردن و کسب ثروت یا با دوستان گشت و تفریح رفتن و خوش گذرانی یا هر ارزش دیگر. این فرد به سختی قادر است تصمیم بگیرد و اگر تصمیم هم بگیرد به احتمال زیاد در وسط راه تصمیم و انتخاب خود را کنار می گذارد.