Menu
نویسنده مطلب : سوسن نظری

مطلب مورد بحث:

مواجهه با رفتار انفعالی تهاجمی


از دست استادم ناراحت بودم و چون نمی توانستم این ناراحتی را مستقیما ابراز کنم بنابراین وقتی استادم گفت منابع مقاله ات را برایم بفرست. گفتم چشم اگر پاک نکرده باشم می فرستم. می دانستم استادم باهوش تر از این حرف هاست و متوجه می شود که از قصد برایش نفرستادم.

با مطالعه این درس متوجه شدم که رفتارم به نوعی انفعالی – تهاجمی بوده است. شاید به جای این کار باید می رفتم و علت اصلی ناراحتی ام را با استادم در میان می گذاشتم.

این مسأله  جزء #دیر-آموخته های من است که قرار نیست همه بدانند در ذهن من چه می گذرد و هر چیزی که سبب ناراحتی ام می شود را باید مستقیما بیان کنم.

 

 
برخی از سوالهای متداول درباره متمم
متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟