Menu
نویسنده مطلب : مریم بازرگان

مطلب مورد بحث:

آنچه در میان سر و صداها گم می‌شود


سلام کاملا درسته ، من این تجربه را از سر گذروندم

البته امروز از اون محل استعفا دادم. اما واقعا اینگار هرکسی که سر و صدا کند یه بازی دروغین و الکی که غالبا رنگ و بوی چابلوسی دارد داشته باشد مورد توجه است

برای شغلمون وقتی می بینیم قاعده از بالا به همینصورت است ما هم ناخوداگاه درگیر این بازی زشت و مسخره میشویم