Menu
نویسنده مطلب : فرزاد قوام

مطلب مورد بحث:

چه عواملی موجب گسترش اعتیاد به کار می‌شوند؟


ربط دادن های بی مورد :
مثلا همه ما میگیم برایشروع یا داشتن یه رابطه خوب باید پولدار یود، پول بیشتر تضمین کننده خوشبختی و پرورش استعدادهای کودکان میشه.  و اینکه نمیتونیم مشخص کنیم چه مقدار از عمرمون رو باید به کار و چه مقدار به خانواده چه مقدار به تفریح و روابط دوستانه و چه مقدار به خودمون اختصاص بدیم.

و ندانستن این تقسیم بندی ها باعث میشه تمام ساعت های ما در طول روز خاکستری باشند.
چند بار این جمله رو از افراد مسن شنیدم : پیر شدیم ، عمرمون تموم شد اما هیچی از زندگی نفهمیدیم و همش کار کردیم.