Menu
نویسنده مطلب : سمانه عبدلی

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


آیا ارزش داشت برای دست آوردهایی که امروز دارم، داشته هایم را از دست بدهم ؟

ارزشمندترین دارایی های هر انسان با پول به دست نمی آیند و مادی نیستند ، اما ما برای به دست آوردن دارایی های مادی ، ارزشمندترین دارایی هایمان را از دست میدهیم . دوستی های مان، محبت و گرمی خانواده ، لبخند رضایت  پدر ، شا دکردن مادر و …

تا اینجا حرف هایی را نوشتم که از میان  قصه ی افراد موفق شنیده ام

اما آیاهایی که امروز می توانم از خودم بپرسم این است که

آیا  این مسیر همان مسیری است  که دوست دارم  و میخواهم ؟ یا انتخابی که براساس آرزوهای آموخته شده من  و خانواده و خاندانم بوده ؟

آیا آنچه در پی رسیدن به آن هستم ، همین امروز هم حالم را خوب می کند و از آن لذت میبرم یا صرفا برای دیگران در پی رسیدنشان هستم ؟ برای اثبات خودم به دیگران؟! یا لذت و رضایت و آرامش؟

نقطه ای که به عنوان نقطه ی مطلوب موفقیت  در ذهن دارم ، جایی هست که از رسیدن به آن لذت ببرم و  احساس برد داشته باشم یا در انتهای این بازی احساس بازنده ها را خواهم داشت ؟