Menu
نویسنده مطلب : ابراهیم صیادی

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


خیلی سخت ارزیابی موفقیت. کسی که با پرداخت رشوه مجوز های قانونی می گیره خودش رو موفق می دونه. کسی که بمب و موشک و سیگار و هزاران محصول مخرب می سازه و می فروشه هم خودش رو موفق می دونه. پزشکی که فقط در ازا گرفتن پول اقدام به درمان بیمارها می کنه هم خودش رو موفق می دونه. خیلی فرق بین یک ورزشکار موفق جهان اولی با هزاران امکانات و یک ورزشکار موفق جهان سومی بدون امکانات. به نظر من میزان موفقیت به میزان مفید بودن عملکرد و خروجی ما داره.