Menu
نویسنده مطلب : مژده جمشیدی

مطلب مورد بحث:

روشهای نادرست متمم خوانی!


خیلی مطلب آموزنده ای بود.

بخصوص با حجم بالای مطالبی که این روزها در دنیای دیجیتال با انها روبرو هستیم.

برای من انجام مطالعه در شروع ساعت کار خیلی مطلوبه ولی با توجه به اینکه چهار روز در هفته کار میکنم، امکان مطالعه در زمان و مکان و مشخص برای همه روزهاوجود نداره، ولی سعی خودم رو میکنم!!!!!