Menu
نویسنده مطلب : مجید

مطلب مورد بحث:

اتیکت ارسال ایمیل | در ارتباطات ایمیلی چه نکاتی را رعایت کنیم؟


یکی از اقداماتی که اخیرا برخی از ارسال کنندگان ایمیل انجام داده اند سفارشی سازی ایمیل ها یا مدیریت ترجیحات دریافت کننده ایمیل است

به این صورت که در انتهای ایمیل که گزینه لغو اشتراک وجود دارد آن گزینه به مدیریت ترجیحات یا لغو اشتراک تغییر پیدا کرده است

که به نظر می رسد راهکار خوبی برای کم کردن لغو اشتراک و همچنین آشنا شدن با خواسته های دریافت کننده ایمیل است تا نرخ باز شدن و تاثیرگذاری ایمیل افزایش یابد.

در عکس زیر یک نمونه خارجی  که توسط   Content Marketing Institute  انجام شده است را می توانید مشاهده کنید

اتیکت ارسال ایمیل | در ارتباطات ایمیلی چه نکاتی را رعایت کنیم؟

بعد از کلیک بر روی آن شما پرسشنامه ی زیر را مشاهده خواهید کرد

اتیکت ارسال ایمیل | در ارتباطات ایمیلی چه نکاتی را رعایت کنیم؟