Menu
نویسنده مطلب : لیلا حسنی

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


آیا من واقعا رشته ی پزشکی را دوست داشتم؟یا از اینکه دیگران من را پزشک خطاب کنند لذت میبردم؟
(آرزویی که به آن نرسیدم)
 

من درحال حاضر در رشته مدیریت تحصیل میکنم اما گاهی به دلایل پافشاری برخواسته ی دوران دبیرستانم ( تحصیل در رشته های زیر گروه پزشکی) فکر میکنم.اگر من واقعا این رشته را دوست داشتم پس چرا بعد از گذشت دو سال، هیچ یک از تعاریف و ویژگی های موجودات زنده که در کتاب زیست شناسی (با تصور دوست داشتنشان) خوانده بودم را به یاد نمی آورم؟! به احتمال زیاد اگر واقعا علاقه ی من بوده باشد، حداقل باید پایه ای ترین مطالبش در ذهن من مانده باشد.

همزمان فکر میکنم،  ممکن است اینها توجیحات ذهن باشد تا رنج نرسیدن به یک آرزو را تخفیف دهد!