Menu
نویسنده مطلب : حسن فاتحی نسب

مطلب مورد بحث:

کمبود عزت نفس و آثار آن در رابطه عاطفی


عزت نفس پائین یه سردرکمی تو وجود آدماست که برای خودشون زندانی از قفس با نردهای بلند ترس ووحشت درست کردن که حتی نمیدونن که ازروایط عاطفی چی انتظار دارن وچی میخوان دائم درحال مقایسه بوده وچه قبل وچه بعد از برقراری ارتباط احساس شکست میکنن وذهن آشفته ودرگیر آدمی رو میسازه که هیچ وقت از زمان حال لذت نبرده ودائم نگرانه.اضطراب شدید هم منجر به کاهش اعتماد به نفس ودر نتیجه کم شدن عزت نفس میشه.البته این بدترین حال ممکن میتونه باشه.

کمبود عزت نفس مثل درجه حرارت دائم درحال تغییره ومتاسفانه افراد بااین خصوصیت بجای دیدن نقاط قوت وتوانائی خود هرلحضه به کوچکترین کمبود ویا ضعفی که دربرخورد عاطفی مشاهده میکنند دچار کاهش شدید اعتماد به نفس شده  که لازم است ضمن آگاهی و عمل به نکاتی که در درس به اون اشاره شده وتمرین مکرر از اون قفس لعنتی که نردهای اون ازنوع تفکر ،اعمال خود ما ووالده وحتی جامعه هستش بیرون بیایم وهوای تازه استنشاق کنیم .

زندگی بسیار زیباست اگر که خومان بخواهیم ضمن ایجاد تغییر با تمرین مطالب درس های استاد شعبانعلی عزیز بتوانیم با پشتکار وباور داشته های خود طی مدت زمان کوتاهی از قفس آزاد شده واز زندگی لذت ببریم .