Menu
نویسنده مطلب : بهروز ایمانی مهر

مطلب مورد بحث:

میکرواکشن: گامی کوچک برای دستیابی به اهداف بزرگ


در مورد میکرواکشن “غذا خوردن با آرامش کامل و آرام”، من یه تجربه خوب دارم که در عمل با موفقیت انجام شد، گفتم شاید برای شما هم مفید باشه:

“همیشه برای غذاهایی که با قاشق و چنگال و چاقو میل میشدن، پس از هر دفعه استفاده از اونها، این ابزارها رو روی میز و کنار غذا قرار میدادم و تا چند ده بار جویدن لقمه قبلی، اونها رو بر نمی داشتم”. برای منی که خیلی عجول بودم تو غذا خوردن، اوایل خیلی عذاب آور بود ولی مدتی بعد (کمتر از یک ماه) به عادتم تبدیل شد. الان علاوه بر این که غذام رو با آرامش تناول میکنم دیگه حین غذا  اذیت نمیشم و اتفاقا لذت بیشتری رو هم تجربه میکنم.