Menu
نویسنده مطلب : محمد علی هشیار

مطلب مورد بحث:

فروشنده موفق چه ویژگی هایی دارد؟


شیرین ترین خاطره وقتی بود که می تونستم خودم رو به هر قیمتی معرفی کنم .

بد ترین تجربه ی فروش زمانی بود که خیلی مطالب تئوری خونده بودم و مستقیما سراغ یک معامله ی بزرگ رفتم که شکست خوردم. مستلزم زمان بود تا مطالب در من رسوخ بکند.

 

«نکاتی که هر فروشنده باید مد نظر قرار دهد و رعایت کند»

هر فروشنده باید فلسفه ی خودش رو داشته باشه

باید مطالعه بکنه در حوزه ی فروش

گدایی برای فروش اصلا زیبا نیست

پیشنهادات جدید ی داشته باشه برای خریدار خودش

رقیب هایش را هرگز تحقیر نکند