Menu
نویسنده مطلب : وحید دارابی

مطلب مورد بحث:

آیا شما ویژگی های یک کارآفرین را دارید؟ | هدف من از کارآفرینی چیست؟


اگر مورد ۴ (شرکت مهم) در انتهای لیست باشد، احتمال اینکه حد رشد کم باشد، زیاد است و وقتی به حدی از رشد قانع باشی، دیر یا زود کسانی که حد و مرزی ندارند (در حالت مثبت با نوآوری) تو را کنار می‌زنند.

اگر مورد ۷ (افکار و ارزش‌ها و باورها) در انتهای لیست باشد، احتمال این که به خوی کارمندی گرفتار شوی زیاد است