Menu
نویسنده مطلب : مجید جعفری

مطلب مورد بحث:

راه‌اندازی سیستم اعتبار اجتماعی در چین


سلام

به نظرم این سیستم در آینده مشکلاتی را برای افراد و جامعه به وجود می آورد و سبب میشود افراد جامعه را به سمت دورویی بروند تا بتوانند امتیاز بیشتری جمع کنند.  و در این صورت ارزشهایی که در گذشته وجود داشته دیگر ارزشی نداشته باشد. دیگر افرادی که واقعا وطن پرست هستند را به سختی می توان پیدا کرد و همه خود را وطن پرست می دانند.

به نظر سیستم اعتبار دهی اجتماعی برای برخی از رفتارها مثل رانندگی و امور مالی (کارهایی که دارای قانون به خصوصی هستند) مناسب باشد ولی برای برخی از ویژگی های ارزشی مانند کمک به دیگران جواب نمیدهد و سنجه های اندازه گیری آن بسیار سخت می باشد.