Menu
نویسنده مطلب : رحیم خورشیدی علی کردی

مطلب مورد بحث:

ارزش و ارزش آفرینی در کسب و کار (نقشه راه درس)


سلام بر همه متممی ها

ارزش آفرینی به معنای افزودن چیزی به جهان که قبل از ما وجود نداشته است و موجب تسهیل زندگی و کسب و کار برای دیگران می‌شود.

چه قدر خوب است که این ارزش آفرینی از خود ما شروع شود.یعنی وقت خود را که تلف می شود به اوقاتی مثمرثمر و مفید حداقل برای خودمان تبدیل کنیمبا مهارت آموزی و با حضور در متمم