Menu
نویسنده مطلب : میترا

مطلب مورد بحث:

مدل ذهنی مذاکره کننده | باورها، ارزش‌ها و قضاوت‌ها


باورهای من:

*طرفین مذاکره معمولا حداقل و حداکثری برای برد و باخت در مذاکره برای خودشون تعیین می کنند.(چه از نظر دستاورد واقعی و چه از نظر ذهنی)

* کسانی که اهل سفسطه هستند مانور بیشتری در مذاکره دارند و احتمال بردشان در مذاکره بیشتر است.

*افرادی که در نوشتن و صحبت کردن قوی و توانمند هستند در مذاکره موفق تر هستند.

*صداقت داشتن و صریح بودن در مذاکره شرط لازم برد در مذاکره نیست بلکه استفاده بجا و مناسب از آن می تواند یکی از عوامل برد باشد که فهمیدن زمان مناسب ، خودش هنر است.

مترها و معیار های من:

*درصد خواسته ای  که در مذاکره برای من محقق شده  ، چه همان لحظه باشد چه در آینده(بعضی مذاکرات بوده که همان موقع من چیزی بدست نیاوردم ولی بعد از مدتی دستاورد آن را دیدم)

*حس خوب و حس بدی  که خودم نسبت به مذاکره داشتم.

*میزان تاثیر گذاری در طرف مقابل به نحوی که گاهی سبب تغییر رویه در طرف مقابل شده (در این زمینه تجربه جالبی دارم که  تغییر رویه طرف مقابل در یک موضوع خاص،  برای خود من بسیارآموزنده شد و سبب شد که من هم در رفتارم راحتتر بتوانم تغییر ایجاد کنم )