Menu
نویسنده مطلب : امیرحسین قاضی

مطلب مورد بحث:

چه عواملی موجب گسترش اعتیاد به کار می‌شوند؟


اعتیاد به کار من تاریخجه ای واسه خودش داره که من از مادربزرگم به بعد رو ازش اطلاع دارم. یادمه موقعی که پسر همسایه، از سر زمین علف می‌چید و برای گاو و گوسفندها می‌برد طویله، چنان مادربزرگم ازش تعریف می‌کرد که من احساس کمبود می‌کردم. کمبود ناشی از این فکر که جرا من بی‌عرضه هستم، چرا جنم ندارم، چرا کار نمی‌کنم.
حالا یه مادربزرگ سرسخت درون من  وجود داره که هر موقع بیکار میشم نهیب می‌زنه که پاشو، چرا بیکاری؟ یه کاری بکن. خوب نیست جوون بیکار بچرخه