Menu
نویسنده مطلب : محسن زنگویی

مطلب مورد بحث:

ده صفت مثبت من - هفته سوم برنامه افزایش عزت نفس


۱) بسیار صبور هستم.
۲) راز نگه‌دارم. اگه کسی چیزی بهم بگه و ازم بخواد اون رو فاش نکنم یا از رفتار و گفتارش متوجه بشم نباید اون رو فاش کرد، محال است نزد فرد دیگری ازش صحبت کنم.
۳) از مسخره کردن دیگران به شدت بدم میاد و دیگران را مسخره نمی‌کنم.
۴) در دادن حق دیگران محتاط، حسابگر و در اسرع وقت عمل می‌کنم. چرا که معتقدم حق دادنی‌ست نه گرفتنی.
۵) با اینکه در شنیدن نقد دیگران نسبت به خودم ممکن است از درون عصبانی بشم و رفتار پرخاشگرانه‌ای نیز داشته باشم، اما هرگز کینه‌ای به دل نمی‌گیرم.
۶) در ارائه‌ی پیشنهادهای خوب به دیگران و نصیحت کردن‌شان (پیشنهاد کتاب خوندن، پیشنهاد کتاب و …) محتاط عمل کرده به گونه‌ای که مراقبم یهو نیفتم وسط زندگی‌شان و حرف‌های من دغدغه‌ای بر دغدغه‌هایشان نیفزاید.
۷) اگه فردی از ایده‌اش برای کسب و کار باهام صحبت کنه، بجای اینکه بگم نمیشه، تشویقش می‌کنم بهش فکر کرده، رویش کار کرده و جنبه‌های مختلفش را بررسی کنه.
۸) با لبخند و روی باز با دیگران برخورد می‌کنم. طوری که اگه کسی من رو ببینه، تصور می‌کنه هیچ غم و ناراحتی و نگرانی‌ای ندارم.
۹) من یک فرد مرتب هستم.
۱۰) من آدم واقع‌بینی هستم. نه معتقد به دیدن صرف نیمه‌ی پر لیوان هستم و نه تنها نیمه‌ی خالی لیوان را می‌بینم.