Menu
نویسنده مطلب : نسرین بابایی

مطلب مورد بحث:

حافظه برای طراحی


سلام من این را در مورد دخترم تجربه کردم وقتی به مهدکودک می رفت سن ۳-۴ سالگی نقاشی کشیده بود خواهرم که قدش بلنده را بلندتر با مانتو و دکمه های مانتو برادرم رو که کوتاه تر با قد و شبیه و همکارم که موهای سفیدی رو داشت برای ایشان موی نکشیده بود پرسیدم موها ؟ گفت موهاشون سفیده و از هرکدام از این خطوط کنار هم کاملا می شد تشخیص داد که چه کسی رو کشیده است از آنجایی که به اسب خیلی علاقه دارد اسب رو در حالت های مختلف  و آناتومیک می کشید حتی با نقاشی طراحی لباس هم کرده که من همه آنها را نگه داشته ام لباس کفش گردنبند کیف و همیطور با ۲ تا تبیکه پارچه لباس طراحی می کند فکر کنم مربوط به همین استعداد باشد

اما خودم وقتی کوچکتر بودم نقاشی می کشیدم حتی وقتی تمرین تئاتر مر کردم تمام همکارام را طراحی کردم به طوری که وقتی خانواده ام عکس های آنها رادیدند کاملا تشخیص دادند این مربوط به همین استعداد است

سوالی که برای من مطرح است اینه که ما انسانها استعداد های مختلفی داریم و هر استعدادی انگار زمانی برای ظهور دارد که اگر به آن توجه نشود به خواب می رود تا زمانی که دوباره وقتش برسه البته شاید هم آنقدر نهفته بشه که همانطور نهفته بماند خوشحال میشم در این رابطه راهنمایی بفرمایید چون می بینم در سال های گذشته کارهای رو انجام دادم که الان نمیدم و احساس ضعف می کنم