Menu
نویسنده مطلب : مصطفی شفیعی

مطلب مورد بحث:

نشانه های عزت نفس پایین | حساس بودن بیش از حد به حرف و نظر دیگران


غالب اوقات کاهش عزت نفس ما از روابط بین فردی به وجود میاد:(
من در روابط با دیگران به جای اینکه از کمبود ها و عادات رفتاری نامناسبی که دارم در صدد تغییر و اصلاح ان باشم غرق در خیالات و کمبود های خودم میشوم
من نقل قول میکنم از یکی از دوستانم که میگفت :من با این قد کوتاه و قیافه زشت …… کی میاد با من ازدواج کنه و او از کمبود خودش به عنوان انگیزه و سکوی پرتاب استفاده کرد و به خودش گفت من باید در زمینه درس رشد کنم و تا میتوانم درس بخوانم به درجات بالا درسی و مالی برسم
که این اتفاق افتاد.