Menu
نویسنده مطلب : شهریار ناصح

مطلب مورد بحث:

نظم شخصی در پانزده دقیقه (قانون ۱۵ دقیقه)


با توجه به گذشت ۴۰ روز از شروع برنامه و با توجه به قول پیشین لازم است گزارش وضعیت پروژه را اعلام نمایم:

این پروژه تنها ۱۴ روز از ۴۰ روز با موفقیت انجام شد ولی از آن جایی که وقفه طولانی به جهت ابتلا به ویروز کرونا را عامل قطع زنجیره می دانم، می خواهم ۴۰ روز دیگر از همین امروز تا ۱۳ خرداد به این چالش ادامه دهم و گزارش وضعیت را مجدداً در آن تاریخ اعلام خواهم کرد.