Menu
نویسنده مطلب : مهرداد کریم

مطلب مورد بحث:

تصمیم گیری درست الزاماً به نتیجه مطلوب منتهی نمی‌شود


در مورد من  تجربه  تصمیم به جابه جایی شغلی بود که با توجه به حقوق و موقعیت شغلی در شرکت جدید ، کاملا منطقی به نظر می آمد، و بنده تصمیم به جابه جایی گرفتم.

اما شرکت جدید به دلایل ایدءولوژیک در آخرین مرحله گزینش بنده را رد کردد(تصور کنید در یک شرکت مهندسی!!)

ولی در چند ماه بعد از اون واقعه ، شرکت مورد نظر از نظر اقتصادی به شدت دچار مشکل شده و شروع به تعدیل نیروهای جدید و بعضا حتی با سابقه بالا  گرفت.

در اینجا تصمیم وفرآیند تصمیم گیری من خوب بود، نتیجه در ظاهر منفی بود ، ولی با گذشت زمان به نتیجه مثبت انجامید. و در ضمن مهارت تغییر را در من برای شرایط مشابه تقویت نمود.