Menu
نویسنده مطلب : سارا.

مطلب مورد بحث:

استعداد واقعی، تسلط بر فرایند حل مسئله است


بطور معمول ندیدم که این استعداد معیار جذب درنظر گرفته بشه حتی در واحدهای مختلف هم به خودی خود به عنوان یک توانایی دیده نمیشه اما افرادی که این توانایی رو دارند قطعا میتوانند بار بیشتری از دوش سازمان بردارند و به عنوان افراد موثر سازمان در بین همکاران خود شناخته می‌شوند.  اما اینکه چقدر جایگاه سازمانی‌‌شان بهتر می‌‌شود، بحث کاملا جدایی است که به معیارهای دیگری بستگی دارد.

بر اساس تجربه خودم، اهمیت وجود چنین افرادی در تیم بسیار بالاست، زیرا امکان موفق بودن تفویض کارها رو بالا می‌بره و میتونه ذهن مدیر تیم رو از “چه بکن چه نکن”‌های روزانه و یا حتی ساعتی معطوف به یافتن مسائل بزرگتر و فکر کردن در مورد راه‌حل اونها یا هدف‌‌گذاری‌های بهتر کند.