Menu
نویسنده مطلب : علی رسولی*

مطلب مورد بحث:

مدل قطب و اقمار (هاب و اسپوک) چیست؟


ظاهرا این یک خاصیت سیستم های پیچیده است.

مثال هایی که به ذهن من می رسند:

+ شبکه اینترنت

+ نمودار ارتباطات یک نفر در یک شبکه اجتماعی

+ شبکه توزیع یک کالا در سطح کشور یا شهر

+ ریشه و شاخ و برگ درختان

+ شبکه توزیع برق در سطح کشور (بین شهرها خطوط فشار قوی ۴۰۰کیلوولت داریم و در داخل شهرها به پست های ۲۰کیلوولت در هر محله توزیع می شود و از آنجا از طریق خطوط ۲۲۰ولتی به خانه ها منتقل می شود)

یکی کاربردهای مدل قطب و اقمار در توسعه محصولات جدید است. در توسعه محصولات سعی می کنیم اجزایی را که دارای ارتباطات تنگاتنگ با یکدیگر هستند، بصورت یک ماژول در نظر بگیریم و به اصطلاح طراحی ماژولار داشته باشیم. در اینصورت تعاملات و ارتباطات پیچیده و زیادی داخل یک ماژول خواهیم داشت، اما ارتباط بین ماژول ها کمتر و ساده تر خواهد بود که در نهایت باعث می شود، طراحی، ساخت، یکپارچه سازی، عیب یابی و  تعمیرات محصول موردنظرمان آسان تر و کم هزینه تر باشد.