Menu
نویسنده مطلب : ع. میثاقی

مطلب مورد بحث:

اگر می‌خواهید موفق نباشید...


سلام

-به شانس و تصادف بیشتر از تلاش و پشتکار معتقدند.
-بیشتر به سرمایه بیرونی  و منابعی که محیط در اختیارشان قرار می دهد فکر میکنند تا سرمایه ها ی درونی خود.
-اهل مطالعه نیستند.
-اهداف بلند مدت خود را فراموش میکنند.
-تنها به اهداف بلند مدت فکر میکنند و اهداف کوتاه مدت ندارند.

(این باعث میشود که انرژی و انگیزه مثبتی که برای ادامه مسیر به آن نیاز دارند را در طولانی مدت از دست بدهند. اهداف کوتاه مدت، آنها را شاداب و با انگیزه نگاه خواهد داشت).

-تک بعدی هستند.
-مغرور و از خودراضی هستند.
-ویژگی های شخصیتی خود را مانعی برای تغییر و پیشرفت می شمارند.
-فرافکن هستند و در قبال محیط و اجتماع، در خود مسئولیتی احساس نمی کنند.
-روابط آنها صادقانه نیست.
-روابط آنها دوام ندارد.