Menu
نویسنده مطلب : دریا کمایی

مطلب مورد بحث:

بهترین معلم ریاضی کیست؟


بار اول قبل از اینکه این موضوع به گفتگو گذاشته شود وقتی در حال خواندن مهارت یادگیری بودم این جمله توجه ام را جلب کرد.
و بعد از آن تمام کسانی که طی سالهای اخیر چه به طور آکادمیک چه غیر آکادمیک چه در حوزه زندگی شخصی چه در حوزه زندگی حرفه ایی چه در حوزه تحصیلی به من درسهایی داده بودند در نظرم آمدند.
بخش عمده یادگیری من، از طریق کسانی بوده که خودشان گاهی در همان حوزه دچار اشتباه شده اند اما این توانایی را داشته اند که با تجزیه و تحلیل درست آن اشتباه، در رفع آن کوشش کنند و لقب بهترین معلم را از آن خود کنند.
محمدرضا شعبانعلی یکی از این انسانهای نیکو است. من هنوز ایشان را از نزدیک ندیده ام اما وقتی فایل های صوتی درسها را گوش میدهیم یا کامنت های ایشان را میخوانم ،آن هنگام که از اشتباهاتش می گوید نظرم نسبت به ایشان و توانایی هایشان تغییر نمی کند.
چون بعد از آن اشتباه به تجزیه و تحلیل آن می پردازد و در آخر هم بهترین راهکار مناسبِ آن زمان را پیدا می کند و از آن برای جبران و اصلاح آن اشتباه استفاده می کند.
و باز هم به درست بودن و قعطی بودن آن راهکار اصرار نمی ورزد و این درجه ایی ست که بعد از سالها مطالعه و پژوهش، انسان به آن می رسد.
شاید اگر محمدرضا شعبانعلی خودش تمام این مسیرها را با این همه فراز و فرود پشت سر نگذاشته بود این سایت و این درسها و فایل های صوتی به دلم نمی نشست.
و این مطلب ،این جملات از رابرت فراست را برایم تداعی کرد :
اگر نویسنده هنگام نوشتن اشک نریزد،
خواننده هم وقت خواندن نخواست گریست.
هم چنانکه اگر نویسنده شگفت زدگی  را تجربه نکند،
خواننده اش هم شگفت زده نخواهد شد.