Menu
نویسنده مطلب : وحید قاسمی

مطلب مورد بحث:

فایل صوتی درباره مهارت یادگیری - قسمت چهارم


من در استفاده از فایل های صوتی برای یادگیری زبان انگلیسی سعی می کنم برای هر پادکست حدود یک هفته زمان در نظر بگیرم. بر این باور هستم که برای deep learning ما نیاز به تکرار داریم. Repetition یکی از راه های کمک به آموزش عمیقتر در حوزه زبان آموزی است.