Menu
نویسنده مطلب : بهناز جهانگیرزاده

مطلب مورد بحث:

استعدادیابی: استعداد موسیقی و صدا (۲)


باسلام

من یه مدتی در شغل بازاریابی تلفنی مشغول بودم. به نظرم در این شغل داشتن هر سه استعداد ضروری است و با کشف هر یک از این استعدادها میتوانیم پیشرفت قابل توجهی نسبت به بقیه داشته باشیم.

در این شغل با بالا و پایین کردن صدایمان و انرژی که به مشتری وارد می کنیم ،میتوانیم احساسی که مشتری از صدایمان می گیرد را بهتر درک کنیم که چه زمانی مناسب است که پیشنهاد فروش را مطرح کنیم یا به مشکلات مشتری پاسخ دهیم یا بفهمیم که مشتری چه نیازی به این محصول دارد و همان را مطرح کنیم

پرستاران،پزشکان،کسانی که با افراد زیادی سروکار دارند مثل فروشندگان کالاها و بخصوص  خدمات باید از این استعدادها برخوردار باشند تا ارتباط موثرتری با مشتری برقرار نمایند .

متاسفانه در مدارس و محیط های آموزشی به این استعدادها توجهی نمی شود و هزینه آن نارضایتی و ناامید شدن و عدم بازگشت مشتری است.