Menu
نویسنده مطلب : هنگامه

مطلب مورد بحث:

سه ویژگی اصلی کنترل مدیریتی


در یک کسب و کار کوجک و خانوادکی شخصی که سرمایه کذاری انجام داده در بایان دوره هایی از قبل تعیین شده،با بررسی حسابهای بانکی و موجودی انبار،و صندوق وضعیت بنکاه رواز منظر مالی کنترل میکند.در زمانهای نزدیک به این بررسی. مسوول فروش تلاش میکند تا با بررسی موجودی کالا و دفتر فروش و حسابهای بانکی هر مورد مجهولی از تبادلات مالی ر ا شناسایی کرده و رفع ابهام نماید تا بتواند در زمان مقرر کزارش صحیح و دقیقی از وضعیت مالی بنکاه تهیه کند،و در طول فواصل زمانی بین دو کنترل مدیر،شخص فروشنده نیز سعی میکند با ثبت دقیق کلیه فروش ها و ورودی و خروجی های صندوق امکان برخورد به ابهامات را به حداقل ممکن برساند.