Menu
نویسنده مطلب : مهدی چابک

مطلب مورد بحث:

راهکارها را با توجه به محدوده اثر و افق زمانی آنها تحلیل کنید


آیا افزایش دانشجو در دانشگاه ها موجب تامین نیروی انسانی تحصیل کرده می شود؟

 در ابتدا و کوتاه مدت بله. در ابتدا و سال های اولیه، چون هنوز بازار اشباع نیست افزایش پذیرش دانشجو از لحاظ  کمی نیاز بازار را تامین می کنه و موجب میشه در زمینه هایی که نیروی انسانی لازم هست کمبود ها برطرف بشه.

اما این در بلند مدت علاوه بر اینکه موجب اشباع بیش از حد بازار کار در رشته های تخصصی میشه کیفیت تحصیلات رو هم کاهش میده و اسیب های دیگه ی اجتماعی رو هم در پی داره تا جایی که دانشجویان دانشگاه های برتر هم انگیزه ی خودشون رو برای ورود به بازار کار از دست میدن. به همین نسبت سرقت علمی که حاصل بی انگیزه گی در تحصیله هم افزایش پیدا می کنه.