Menu
نویسنده مطلب : مریم محمودی

مطلب مورد بحث:

نوشته و کتاب غیر داستانی چیست؟ (Non-fiction)


خلاصه صوتی این کتاب در پادکست بی پلاس معرفی شده است. پادکست بی پلاس در هر شماره خلاصه یک کتاب غیر داستانی را با استفاده از خلاصه کتابهای یک سایت معتبر انگلیسی و با بیان شیرین علی بندری منتشر میکند. این پادکست ها برای دریافتن محتوای کلی کتاب بسیار مفید هستند. اتفاقا همه کتابهای خلاصه شده در این مجموعه، غیر داستانی هستند. از جمله این کتابها outliers, چرا ملتها شکست میخورند، تاریخ جهان در شش لیوان، تاریخ نمک هستند.

پادکست بی پلاس مجموعه جدیدی است که توسط پادکست چنل بی منتشر میشود.
bpluspodcast.com
channelbpodcast.com