Menu
نویسنده مطلب : بهنوش حسینی

مطلب مورد بحث:

فوبیای تصمیم گیری | ریشه تردید در تصمیم گیری


من در حال حاضر باید تصمیم بگیرم که به کار جدیدی که اخیرا مصاحبه دادم برم یا نه؟ چون شرایط به این شکل است که شرکت جدید حقوقی که مورد درخواست من هست را نمی پذیرد(حداقل دربدو ورود ) و من باید از مواضع خودم پایین بیام ، از طرفی شرکتی است که جایگاه خوبی در بازار دارد ، مدیران و کارکنان با اخلاقی دارد ، تندیس های بسیار دریافت کرده و میگن که میتونی رشد کنی توی محیطش، من باید تصمیم بگیرم و الان در مرحله ی به اطلاعات بیشتری نیاز دارم هستم!؟ روز آخری که مصاحبه ام اکی شد در مرحله ی باید از یک مشاور کمک بگیرم بودم ( همسرم میگفت نباید بری چون حقوقش اونی نیست که تو میخوای و اذیت خواهی شد ، دوستم میگفت اگه من بودم می رفتم چون شرکت خوبیه )مراد دل من به حرف دوستم نزدیک بود.