Menu
نویسنده مطلب : دانیال عظیمی

مطلب مورد بحث:

تئودور لویت (Theodore Levitt) - از بزرگان بازاریابی مدرن


شاید بشه گفت دلیل اینکه ما باید وقت برای پیدا کردن و رفع نیاز مشتری و بازار بگذاریم، این باشد که یک محصول پر از عیب است و راه ها و جنبه های خیلی زیادی برای بهتر کردن دارد. اما منابع از جمله وقت و انرژی به حدی نیست که بشه همه ی مشکلات محصول را رفع کرد.

پس باید روی مشکلاتی کار کنیم که از قضاء مشکل و نیاز مشتری هم هست.