Menu
نویسنده مطلب : نادر زندرحیمی

مطلب مورد بحث:

نگاهی به تاریخچه ژیلت و بیک


در داستان بالا میتوان استراتژی های متفاوت شرکت ژیلت را برای تعریف مرز صنعت خود در هر سه مورد : نیاز ارضا شده، عملیاتی و تکنولوژی و محصول عرضه شده، دید. این شرکت در رقابت با رقبای سرسخت محیط صنعت خود، بارها مجبور به تغییر استراتژی  و در نهایت تعریف جدیدی از مرزهای صنعت تیغ شده است.