Menu
نویسنده مطلب : سعید باوی

مطلب مورد بحث:

آشنایی با اجزای سیستم کنترل


فعالیتیکه انتخاب کردم مربوط به واحدی می باشدکه وظیفه آن وصول مطالبات معوق در یک سازمان می باشد .

شاخص هایی که برای سنجش و کنترل آن سنجیده می شود

۱- میزان وصول مطالبات معوق به نسبت مصوب ابلاغی که هر سال به ستاد استانی اعلام می شود

۲- میزان مختومه کردن پرونده ها و کلاسه های اجرایی به نسبت مختومه های ابلاغی

شاخصها بر اساس میزان رسیدن به میزان مصوب ابلاغی سنجیده می شوند به این صورت که اگر میزان بدهی معوق ابلاغی ماهانه ۱۰۰ میلیون تومان باشد این واحد باید این میزان را وصول نماید و اگر مصوب باشد که ماهانه ۱۰۰ پرونده بدهکار مختومه نماید باید این مقدار مختومه نماید.

اگر میزان وصول مطالبات معوق از میزان ابلاغی کمتر باشد براساس مکانیزمی امتیاز داده می شود و هر چه فاصله از میزان هدف بیشتر باشد نمره اکتسابی کمتر و در نتیجه پاداش به نسبت کمتری دریافت می کند و در رتبه بندی که بر اساس امتیازات انجام می شود در رده های پایین تری قرار می گیرد و از طرف مدیر مجموع تحت فشار قرار می گیرد و واحد مربوطه تلاش می کند که میزان وصولی خود را به میزان مصوب ابلاغی برساند .

البته در شرایط اقتصادی موجود این کارکرد این شاخص کمرنگ شده است ولی تا حالا کارایی خود را از دست نداده است