Menu
نویسنده مطلب : فروغ حق پرس

مطلب مورد بحث:

کار تیمی و نقش جستجوگر منابع


چنین افرادی نه تنها در محیط کار و تیم وجودشان لازم و ضروری است، بلکه در تمام مراحل زندگی باید باشند. یکی از اعضا هیئت مدیره شرکتی که در آن کار میکنم پذیرای چنین نقشی است؛ نبود این شخص در شرکت برای من تعریف نشده است و نمی توانم تصور کنم اگر روزی نباشد مسایل را چه شخصی باید حل کند؛ قطع شدن تلفن، ویپ، اینترنت، خراب شدن لپ تاپ و …