Menu
نویسنده مطلب : بهنوش حسینی

مطلب مورد بحث:

روش های تصمیم گیری | آشنایی با سیستم یک و دو در فرایند تصمیم گیری


۱- زمانیکه دانشگاه رشته ی سخت افزارقبول شدم کاملا د رجریان بودم که هیچ علاقه ای به این رشته ندارم برای همین از ترم ۲ ادامه ندادم با سیستم یک تصمیم گرفتم و انجام دادم اما برای همه طبق سیستم دو توضیح دادم که مرخصی نمی تونستم بگیرم ، حجم درس زیاد بود و…

۲-زمانیکه برای مدت چند ماه از مجموعه ی دوست داشتنی ام جدا شدم طبق صحبت با مدیر عامل شرکت و روابط همکاری خوب با سیستم یک خیلی راحت و بدون فکر وعواقب و آینده نگری به شرکت برگشتم اما اگر خوب بررسی میکردم و احساسی عمل نمیکردم و یک تصمیم پیش و پا افتاده و قطعی نمی دیدم امروز موفق تر بودم، بازگشت به شرکتی که از اون به میل خودم در اوج بیرون اومدم باعث ضعف من شد ، تحقیر شدم ، به شرایط کاری مناسب دیگه توجه نکردم و بعد از سه سال مجدد مجبور به خداحافظی شدم این بار با حال بد و روحیه ی خراب .