Menu
نویسنده مطلب : روزبه رضاییان

مطلب مورد بحث:

برندینگ برای شخص یا برای کسب و کار؟


بنظر من در این روزها که فشارهای روانی و اقتصادی از همه جهت فکر صاحبان مشاغل رو مشغول کرده، اول بهتره تمرکز بر روی حفظ منافع و ادامه حیات کسب و کار باشه برای یک مدیر. و بنظرم مدیری که بتونه کشتی کسب و کارخودش رو به همراه تمام خدمه کشتی در این دریای طوفان زده حفظ و هدایت کنه تا به گل ننشینه و بسلامت راه رو طی کنه ، این خود باعث پرسنال برندینگ مدیر خواهد شد. و نشان از یک metacognition بالا در اون مدیر داره.