Menu
نویسنده مطلب : محسن صیادی

مطلب مورد بحث:

خوشه بندی چیست و چه تفاوتی با طبقه بندی دارد؟


درود برهمه

شاید بتوان کلاسه بندی هایی که در مورد مصالح بکاررفته در ساختمان سازی مطرح
می شود را اینگونه تعریف کرد:

تقسیم بندی مصالح بر مبنای فلزات، سنگدانه ها، افزودنی های شیمیایی و مصالح نوین نوعی خوشه بندی است که در هرکدام از خوشه ها میتوان زیر مجموعه هایی را طبقه بندی نمود (مثلا انواع پروفیلهای فولادی، میلگرد، مفتول و … در خوشه فلزات یا گچ، ماسه، شن، و… در خوشه سنگدانه ها قابل طبقه بندی است )