Menu
نویسنده مطلب : محسن ملك پور

مطلب مورد بحث:

پیتر سنگه و چند جمله کوتاه در مورد تفکر سیستمی


سلام و درود

تغییر ، تغییر و تغییر . اتفاقی که هر لحظه در حال رخ دادن است  در محیط اطراف ما در انسانها و در کل جهان هر لحظه با لحظه بعدی متفاوت است و بدون اینکه حس کنیم در مختصات جدیدی در عالم هستیم . اما شاید بتوان گفت تغییر در درون ما می تواند ما را در مختصانی قرار دهد که واقعا باید باشیم ولی ترس داریم و همونطور که محمدرضای عزیز همیشه میگن ذهن توسعه نیافته به صورت پیش فرض خواهان حفظ وضع موجود هستش .

با تغییر دادن خودمان در مختصاتی قرار می گیریم که برایمان ناشناخته است بهمین خاطر می ترسیم .

برای حرکت باید از این ترس فراتر رویم و این نقطه شروع است.

اون جمله همسو نبودن یک نفر در تیم رو که آشوب ایجاد میکنه امسال چندین بار حس کردم و یکبار هم خودم با این جریانات همسو نبودم .

هر کدام از این جمله ها دنیایی حرف و تجربه و فرضیات و هزار چیزه دیگه به ذهن میاره البته وقتی راجع بهشون عمیق فکر کنیم.

ممنونم پاینده باشید