آمنه آخوندزاده - فوبیای تصمیم گیری ریشه تردید در تصمیم گیری
Menu
نویسنده مطلب : آمنه آخوندزاده

مطلب مورد بحث:

فوبیای تصمیم گیری ریشه تردید در تصمیم گیری


حالا یک تغییر کوچک بدهم:

گاهی زندگی مشترک دو نفر به بن بست می رسه و می دونن که دیگه نمی تونن بیشتر با هم زندگی کنن اما برای اینکه نمی خواهند تصمیم بزرگ جدایی رو بگیرند به سراغ راه حل های دیگه ای می روند که حالا اگر بچه باشه به زندگی دلگرم تر میشیم.

فعلا اولویت من نیست:

می دانم که به زودی باید در مورد زندگی مستقل و تغییر مسیر زندگی تصمیم بگیرم اما برای فرار از این تصمیم گیری مدام تکرار می کنم که حالا کمی زود است و ثبات زندگی کاری مهمتر است.