Menu
نویسنده مطلب : سحر حسینی

مطلب مورد بحث:

کتاب شهریار ماکیاولی از نگاهی دیگر


سلام خدمت محمدرضای عزیز و سایر متممی ها
من فکر میکنم آدمهای ماکیاولی کم نیستند. در محیط کار با کسانی که ویژگی های قدرت طلبانه ای دارند برخورد داشته ام. افرادی که حس قدرت طلبی بیشتری دارند و رفتارهای خودشیرینی بیشتری از خودشون بروز می دهند. این افراد در برقراری ارتباط با کسانی که قدرت بیشتری دارند یا کسانی که انتظار می رود در آینده به قدرت دست یابند، رفتار فریب کارانه ای از خود بروز می دهند برای مثال نگرشی بر خلاف نگرش واقعی خود،ابراز می کنند. من به شخصه این افراد را سریع شناسایی کردم چون در برخورد با کسانی که در سازمان دارای قدرتی بیش از خود نیستند، نرمش ندارند و حتی می توانند به رفاقتشان پشت پا بزنند.
من در مقاله ای که تحقیقی از اعضا سازمان در مورد ویژگی های همکاران ماکیاولیشان انجام شده بود خواندم:این گونه افراد برای رسیدن به قدرت حاضرند همه کار کنند،برای مثال طرح دوستی می ریزند،تعریف و تمجید می کنند،آبرو می ریزند،دشمنی می کنند و به اصطلاح خودمان زیرآب هم میزنند.
به هر حال میبینم برخی از افرادی که ویژگی های ماکیاولی دارند در کارشان هم موفق هستند و دلیلش را هم این می دانم که برای مافوق خود هر کاری لازم هست انجام می دهند. ولی در ارتباطات،متغیر اعتماد بسیار موثر است. برای من مهم است که بدانم فرد مقابلم در گفتار و رفتار خود با من صادق است…