Menu
نویسنده مطلب : ماجد قاضی

مطلب مورد بحث:

SaaS چیست؟


 

من مایلم نظر خودم رو در چارچوب نگاه سیستمی به این درس ابراز کنم.

SaaS رو می تونیم از چند بعد بررسی کنیم .

ابعاد فرهنگی ، سیاسی و مالی.

بعد فرهنگی : بعد فرهنگی یکی از چالش های مهم SaaS است. در ایران افراد حقیقی و حقوقی غالبا تمایل به حفظ مالکیت ( به شکل فیزیکال ) دارند به همین دلیل ، مدیران تمایل دارند تا سرورها و مجموعه های نرم افزاری تحت مالکیت خودشان باشد.

بعد مالی : متاسفانه بدلیل ساختار دولتی/ خصولتی!  شرکتها و موسسات در ایران ، مفهوم صرفه جویی در هزینه ها ،هیچگاه جدی گرفته نمی شود.

به قول معروف هرچیزی بهایی دارد و بهای افزایش بهره وری ، دست شستن از بعضی چیزهاست که مدیران حاضر به پرداخت آن نیستند.

بعد سیاسی : به هر میزان که یک کشور تعاملات بیشتری با سایر کشورها داشته باشد زمینه تعامل و بهره گیری از استاندارهای بین المللی در فناوری، برای مدیران ان افزایش می یابد.

به عبارت دیگر با اطمینان بیشتر و نگاه مثبت تری به سمت این گونه فناوریها خواهند رفت.

نکات پایانی :
الف : در این مورد بهتر است مقوله ی اعتماد و امنیت از هم تفکیک شوند. اعتماد ناظر به شرکت ارائه کننده سرویس SaaS می باشد. اما امنیت به تهدیدهای سایبری اشاره دارد. اتفاقا موضوع امنیت در Saas بسیار بیشتر از روشهای معمولی است بدلیل اینکه شرکتهای ارائه دهنده SaaS، حجم بسیار بالایی از هزینه ها و افراد متخصص در این حوزه را به این امر اختصاص می دهند.

ب: خوشبختانه صاحبان این فناوری تا حدی دغدغه ی این نوع فناوری را برای مشتریان ( شرکتها و موسسات بزرگ) در نظر گرفته اند.

علاوه بر SaaS دو مدل دیگر که شامل PaaS  و IaaS می باشد را هم ارائه داده اند.

در صورت عدم تمایل مشتریان ، برونسپاری در مدلهای PaaS , IaaS به شکل کمتر و کم رنگتری نسبت به  SaaS اتفاق  می افتد.

به عبارت دیگر تسلط و کنترل سرویس گیرندگان در دو مدل اخیر بیشتر از مدل SaaS  می باشد.