Menu
نویسنده مطلب : سینا شهبازی

مطلب مورد بحث:

انسانهای موفق قبل از صبحانه چه می‌کنند؟


هومن عزیز

احتمالاً این کامنت شما مربوط به زمان های بسیار قبل تر از الآنی است که من این کامنت را می‌گذارم ولی من هم با سعید موافقم و این را از این جهت عرض می‌کنم که شاید کنجکاوی کسی مثل من، کار دستش داد و دلش خواست که کامنت‌ها را بخواند. درست است که شاید شما با ساعت کم خواب خود هیچ ناراحتی‌ای نداشته باشید و اتّفاقاً خوشحال باشید که از لحظه به لحظۀ زندگی خود استفاده می‌کنید امّا این کمبود خواب، ضرر و زیان‌های زیادی هم دارد.

به قول استادم دکتر آموخته، کاری به اون حرفی (البتّه ایشون یک خرده ناراحت‌تر این رو بیان می‌کرد) که دکترها می‌زنند که ۸ساعت خواب شبانه‌روز ندارم ولی به نظر خودم حول و حوش ۵-۶ساعت کمتر هم جالب نیست.

همچنان که “فرهنگ هلاکویی” اشاره می‌کند:
“کسی که خواب خوبی ندارد، بیداری خوبی هم ندارد.”

برقرار باشید :-)